PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 21
25. 05. 2016

Karel IV. – nejen otcem vlasti, ale také vzdělanosti

Letošnímu 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. je věnována zcela mimořádná pozornost. Karel IV. je výraznou osobností našich dějin a není náhodné, že je označován jako otec vlasti. V době své vlády politicky i hospodářsky konsolidoval stát, který svou rozlohou i mezinárodním významem patřil k předním v Evropě. Zcela charakteristické přitom je, že s jeho jménem nejsou spojovány žádné velké bitvy a války, jak tomu bývá u mnohých panovníků, ale obecně je vnímán jako velký stavitel a zakladatel. Praha, která byla jeho sídelním městem, je toho dostatečným důkazem.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Svoboda, ale i velké nebezpečí internetového věku. Jak si s tím poradit?

Kyberbezpečnost – téma, které je stále více ve středu pozornosti. Není se čemu divit, vždyť ochrana podstatných údajů, zvláště pak osobních, je to nejdůležitější, co máme. V  době internetu ale není jednoduché své soukromí ochránit.

Příští rok zvýšit platy o deset procent, další roky o pět

Kampaň Konec levných učitelů pokračovala v pátek setkáním pracovníků škol z celé republiky s ministryní školství Kateřinou Valachovou na půdě školských odborů.

V Evropě převládal věstonický genofond

V době ledové převládal v Evropě genofond, k jehož nositelům patřili lovci mamutů ze sídlišť v okolí Pálavy. Z nové genetické studie, kterou zveřejnil časopis Nature, také vyplynulo, že předci většiny dnešních obyvatel Evropy přišli na kontinent zhruba před 38 000 lety.

Růžena Ryglová – osobnost Královéhradeckého kraje

Jako každoročně 8. května předával hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc významným osobnostem našeho kraje pamětní medaile.

Pití alkoholu je pro mladistvé prostředek tmelení kolektivu

Jakou roli hraje alkohol v životě mladých, jaké to má příčiny a souvislosti? Na tyto otázky odpovídá unikátní sociologický výzkum, v rámci kterého tým tazatelů formou narativních rozhovorů zpovídal 16- až 19leté respondenty a jejich rodiče napříč republikou.

Hasiči proškolili tisíce učitelů v oblasti prevence

Hasiči od roku 2001 proškolili přes 23 000 učitelů, kteří seznamují děti od mateřských škol po střední školy s chováním v krizových situacích.

Certifikát podnikatelských dovedností pro středoškoláky

Středoškoláci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát podnikatelských dovedností. Prokazuje jejich praktické zkušenosti s podnikáním, a tedy i znalosti a dovednosti, které jsou s tím spojeny.

Zápisník

Drobné zajímavosti z českého školství přinášíme každý týden.

Nové znění Finančního řádu ČMOS pracovníků školství

Revizní komise ČMOS pracovníků školství doporučila Předsednictvu školských odborů změnu Finančního řádu, a to v části III, bodu 13. Návrh byl členy Předsednictva 19. května 2016 schválen a bude platný od 1. června letošního roku.

Závěry sociologického výzkumu Mladí lidé a alkohol 2016

Studie Mladí lidé a alkohol je unikátní tím, že představuje problematiku konzumace alkoholu z pohledu mladých lidí, nehovoří jen o nich, ale především s nimi.

Příplatek za práci třídního učitele

Jaká je výše příplatku za práci třídního učitele? V kterých předpisech je to upraveno?

Oznámení úřadu práce?

Pokud nastoupím do zaměstnání, které mi doporučil úřad práce, mám povinnost to tomuto úřadu oznámit?

Oslavy Svátku matek ukázaly, že rodiče patří do školního týmu

První květnová neděle je věnována Svátku matek. Každým rokem děti Základní školy Plavy vyrábějí malé dárečky pro maminky, aby potom oslavily svátek společně s nimi doma. Letos škola uspořádala pro maminky také společnou oslavu.

Práce přesčas nad stanovený limit

Zákoník práce stanoví celkové limity rozsahu práce přesčas i stanovení platu za tuto práci. Má zaměstnanec nárok na zaplacení přesčasové práce i v případě, že ji vykonává i nad stanovený limit?

Dohoda, nebo dodatek?

Je při změně pracovní smlouvy správné využít „dohodu o změně“, nebo „dodatek“?

Nárok na nemocenskou po ukončení zaměstnání

Pracovní poměr zaměstnance skončil 31. srpna a od 3. září je v pracovní neschopnosti. Jak je to v takovém případě s nárokem na nemocenskou?

Peníze nedostávají jen školy

Jedním z nejčastěji prezentovaných údajů dokládajících nedostatečnost finančních prostředků směřujících do školství bývá nízké procento z celkového HDP.

Ozdravný pobyt v Karlově pod Pradědem

Padesát žáků 1. stupně naší Základní školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá odjelo minulý měsíc na školu v přírodě. V krásném prostředí Jeseníků jsme prožili úžasných jedenáct dní.

Za keramikou z Horní Břízy do Portugalska

Žáci ze SOU stavebního Plzeň, středisko Horní Bříza, žijí akcí, kterou v tomto školním roce zažili úplně poprvé. Jeli totiž na praxi do 1 930 kilometrů vzdálených portugalských keramiček.

Výlet do Vídně byl nezapomenutelný zážitek

Stejně jako každý rok vyrazili žáci 8. ročníku naší Základní školy Křižná ve Valašském Meziříčí na poznávací exkurzi do Vídně.