PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 21
24. 05. 2017

Nejlepší pedagogickou metodou je láska k dětem

Jsou určité profese, u kterých si klademe otázku, zda je v nich někdo skutečně dobrý. U řady dalších profesí – mnohdy i významných a ovlivňujících náš život – nás to přitom ani nenapadne.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Formativní hodnocení přináší řadu výhod

Je skutečně klasické neboli sumativní hodnocení žáků tak zkostnatělé, že může v konečném důsledku žáky a studenty poškodit? A vnese naopak formativní hodnocení do našich škol onen svěží vítr a zlepší vzájemný vztah mezi pedagogy a jejich mladými svěřenci?

Mistři odborného výcviku stále bojují o platy

Členové podsekce pro odborné školy a učňovská zařízení při školských odborech se ve čtvrtek 10. května sešli se zástupci Národního ústavu pro vzdělávání.

Může odborová organizace ovlivnit krácení dovolené?

Zaměstnavatel zvažuje možnost krátit zaměstnanci dovolenou pro neomluvenou absenci. Jaké oprávnění podle zákoníku práce má přitom odborová organizace?

Kdo chce sportovat, svoji školu si najde

Na straně jedné je mnohokrát připomínaná skutečnost, že se děti nehýbou, sedí u počítače a tloustnou. Na straně druhé je potěšující fakt, že příkladů dobrého vztahu školy a žáků ke sportu je dost. Kdo chce sportovat, svoji školu si najde. Ale ne všude se daří.

V pražských Vršovicích se práce s nadanými žáky daří

Základní škola Karla Čapka v Praze-Vršovicích má dlouholeté zkušenosti s prací s nadanými žáky. Vytváří své programy pro velmi nadané žáky a nabízí kompletní péči také o žáky se specifickými poruchami učení. Žáci se úspěšně účastní řady soutěží, olympiád a turnajů.