PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 32 -33
18. 10. 2017

Učitelé versus poslanci aneb Motivace k povolání

Jaká by vlastně měla být motivace k učitelskému povolání? Základní motivací je snaha být s dětmi a tvořivě s nimi pracovat. A pak také odborný zájem o konkrétní vyučovací předmět. V minulosti poměrně častý rodinný příklad či vzor dnes již tak významný není.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Nespokojenost kolem akreditací soukromých škol

Soukromých škol všech vzdělávacích stupňů je v současné době u nás několik stovek. Jsou nejen alternativou státního školství, ale také častým jablkem sváru. Důvodem ambivalentního vztahu části odborné i laické veřejnosti vůči nim jsou nejenom především finance, které tento typ škol, navzdory deklarované soukromosti, od státu získává. Častým námětem diskuzí je i to, zda označení soukromá je automatickou zárukou kvalitnějšího vzdělávání, než poskytují školy veřejné.

Jak se žije v kontejnerových mateřských školách?

Zaslechla jsem rozhovor dvou mladých žen, kdy si jedna stěžovala, že její čtyřletá dcera bude navštěvovat narychlo dostavovanou mateřskou školu. „Jde o nějaké ty kontejnery nebo co,“ zlobila se. Nechápala, jak je možné řešit nedostačující kapacitu míst v mateřských školách provizoriem.

Povinnosti nemocného zaměstnance

Jaké jsou povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance vůči zaměstnavateli? Dochází novelou zákona o nemocenském pojištění k nějakým změnám?

Pojďte učit děti ven do přírody

Známý americký entomolog a autor mnoha kniha o přírodě a vztahu k ní Robert Michael Pyle tvrdí, že dítě, které nikdy nevidělo vránu, nemůže pochopit, co znamená, když vyhyne kondor. Přesně tak popsal současnou mladou generaci, která stále více ztrácí kontakt s přírodou.

Když rodina nepodpoří učitele, je to vážný problém

Agresivita rodičů vůči učitelům v poslední době roste. Co bylo dříve tabu, dnes je jevem poměrně častým. Učitelé, kteří by se měli věnovat hlavně vzdělávání svých žáků, nejednou řeší problémy jejich rodičů.