PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 03
18. 01. 2017

Maturita není cílem, ale jen cestou k vybrané profesi

Současní deváťáci v těchto dnech vyplňují přihlášky k dalšímu studiu. Ačkoliv již několik let zaznamenáváme širokou podporu technickým a učňovským oborům, stejně se letos opět prohlubují trendy minulých let. Zatímco na gymnáziích je čím dál větší přetlak, učňovské obory zejí prázdnotou.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Internet a jeho vliv na češtinu

Sociální sítě a internet sice stírají rozdíl mezi mluvenou a psanou češtinou, přesto jsou lidé v užívání jazyka stále konzervativní. Ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Martin Prošek tvrdí, že se lidé často naučí jazyk používat v určité podobě, a pokud se v něm něco změní, přijímají to s nevolí a nových slov, jako jsou třeba anglicizmy, se bojí.

Situace Romů v základních školách se příliš nezměnila

Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení.

Lesní mateřské školy zvažují zápis do rejstříku

Provozovatelé desítek lesních mateřských škol zvažují, že požádají o zápis do školského rejstříku. Díky výjimce mohou o zápis žádat už od září 2017.

Zápistník

Počet žáků v prvních ročnících učňovských oborů v Jihočeském kraji klesá. Zatímco v roce 2009 nastoupilo do učilišť 2 850 žáků, loni v září jich bylo 2 126. Podle expertů přitom právě absolventi učňovských oborů mají velké potenciální uplatnění na trhu práce.

Ve vybavení i používání digitálních technologií mají školky rezervy

Vedle řady pozitivních zjištění, jako jsou například zlepšující se materiální podmínky mateřských škol nebo odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků, jsou ve výroční zprávě České školní inspekce označeny i sféry, v nichž je co zlepšovat.

Proč má české vzdělávání jen průměrné výsledky?

Jak řídit české veřejné vzdělávání, jak uvažovat o reformách školské soustavy, když vlastně pořádně nevíme, v jaké je kondici? To byl hlavní důvod, proč jsme se před třemi lety rozhodli poprvé vypracovat a zveřejnit audit vzdělávacího systému v ČR. V pořadí třetí vydání auditu bylo zveřejněno na konci listopadu 2016 a stejně jako loni na něm spolupracovala zhruba desítka nezávislých expertů.

Učení v malotřídkách vede děti k větší samostatnosti

Pro někoho jsou přežitkem dob dávno minulých, pro někoho příslibem do budoucna a další je považují za přirozený fenomén, který do našeho školství patří i v 21. století. Řeč je o malotřídkách, v kterých se v současnosti učí téměř 106 tisíc českých dětí.

Základní škola při nemocnici

Základní školy existují i při nemocnicích. Zajímalo by nás ale, který předpis v současné době zřizování základní školy při zdravotním zařízení upravuje.

Nárok na dovolenou

Se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době. Zaměstnanec tvrdí, že má nárok na náhradu platu za nevyčerpanou dovolenou. Je možné, aby mu nárok na dovolenou v tomto případě vznikl?

Kvalifikace speciálního pedagoga

Jak jsou podle platné právní úpravy stanoveny kvalifikační předpoklady pro povolání speciální pedagog?

Úhrada školného v ZUŠ

Je možné, aby ředitel základní umělecké školy vyžadoval po učitelích doplatit úplaty za vzdělávání žáků, které se od nich nepodařilo učiteli vybrat?

Jak jsme programovali své roboty

Jestli je v Česku nějaké město, které symbolizuje svět průmyslu a techniky, je to Ostrava. Severomoravská metropole tak nabízí zdejším žákům a studentům mnoho možností, jak prohloubit své znalosti moderních technologií.

Ve Finsku zruší předměty na střední škole

Opustili jsme typizovanou konferenci, kde jsou ředitelé škol nejprve pozdraveni příslušným papalášem a poté seznamováni subalterními úředníky s legislativními a školskými novinkami (viz Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 1). Dnes se podívejme, jaké jsou reakce učitelské veřejnosti na takovéto akci.

Po sloučení škol chci dát výpověď

Zaměstnanec může údajně při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (to je například při slučování škol) dát výpověď, pokud si nepřeje přejít k novému zaměstnavateli. Jak to je přesně upraveno v zákoníku práce?

Do tříkrálové sbírky se zapojila netradiční čtveřice

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Prostřednictvím Charity ČR tak můžeme pomoci svým bližním.

Adopce na dálku má velký úspěch

Naše Základní škola a Mateřská škola Hrádek v okrese Rokycany se již před 10 lety zapojila do projektu s názvem Adopce na dálku. Adoptujeme na dálku děti, se kterými si naši žáci dopisují, vidí jejich úspěchy a sledují, jak vyrůstají.

Dobrodružný závod v Praze plné strašidel

Bezhlavého templáře, řezníka s ohnivou sekerou nebo třeba golema bylo možné potkat v sobotu 14. ledna v Praze. Již po třiatřicáté tam totiž pořádali skauti a skautky z městské části Praha 3 za podpory městské části Praha 1 netypický orientační závod pro širokou veřejnost.

Zahraniční zprávy

Moskevská škola pro vojenské hudebníky ponese od nynějška jméno generála Valerije Chalilova, který spolu s desítkami dalších členů Alexandrova armádního souboru písní a tanců zahynul minulý měsíc při letecké katastrofě u Soči. Příslušné nařízení zveřejnila ruská vláda.