PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 36
15. 11. 2017

Školství musí zůstat ve vládním programu na čelním místě

Školské odbory od budoucí vlády očekávají, že ve svém programovém prohlášení uvede konkrétní kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Vychovávají české školy pro současný složitý svět?

Moderní technologie a české školství: Někdy to dokonce vypadá, jako by se tyto dva pojmy nemohly dohodnout. Někteří učitelé se stále brání tomu, aby ve svých hodinách používali nejnovější technické prostředky, a ti, kteří by naopak rádi jejich výhod využívali, narážejí na nedostatečné technické vybavení.

Školské odbory poukazují na své úspěchy, stanoviska i plány

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová informovala na pátečním setkání odborářů o dalším úspěchu, o který se odbory dlouhodobě zasazovaly. „V pondělí 6. listopadu vláda schválila nový katalog prací, v němž je zaručeno přesunutí mistrů odborného výcviku z deváté platové třídy do desáté a z desáté do jedenácté. Toto opatření vejde v platnost ve chvíli, kdy katalog prací vyjde ve Sbírce zákonů,“ řekla M. Seidlová.

Elektronická závěrečná zkouška nachází cestu do dalších škol

Jednání republikového výboru profesní sekce střední školství mělo minulý týden jedno stěžejní téma – novou elektronickou závěrečnou zkoušku. Zástupci odborů z krajů se sešli s odborníky z Národního úřadu pro vzdělávání, kteří jako garanti vytvářejí elektronickou závěrečnou zkoušku.

Aktuální situaci ve školství řešili v Pardubickém kraji

Předsedové základních odborových organizací, členové oblastních i krajských rad, ti všichni se setkali na třídenním vzdělávacím semináři, který v rozmezí 2. Až 4. listopadu proběhl v Ústí nad Orlicí. Letošní ročník akce měl mezinárodní punc, semináře se totiž zúčastnila slovenská delegace z Prešovského kraje v čele s  Lubošem Kvašňákem.

Žáci o zdravém životním stylu vědí, ale radami se neřídí

Ozdravění výživy a podpora začlenění vhodných pohybových aktivit v základních školách, to byly základní cíle dvouletého projektu Fandíme zdraví, který ve školách funguje s podporou ministerstva školství.

Přijímání žáků na víceletá gymnázia

Jaká je v současné době platná právní úprava pro přijímání žáků ke vzdělávání na víceletých gymnáziích?

Komu ve školství je možno určovat platový tarif v rozpětí?

Možnost stanovení platového tarifu v rozpětí je výjimkou ze zásady, že platový tarif je zaměstnanci stanoven zařazením do platové třídy a určením platového stupně. V případech určených v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je možné určit platový tarif v rámci rozpětí stanoveného nejnižším a nejvyšším platovým stupněm dané platové třídy. Ve školství lze uplatnit ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,