PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 08
22. 02. 2017

Jednotné přijímací zkoušky nenechávají nikoho v klidu

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou již na spadnutí. Žáci se intenzivně připravují, rodiče platí drahé doučování a odborníci se přou, zda je to krok správným směrem.

Více informací...

OSTATNÍ ČLÁNKY

Žádosti o dotace na inkluzi převyšují možnosti

O evropské dotace na zlepšení podmínek pro handicapované a jinak znevýhodněné děti do běžných škol se uchází celkem 34 projektů. Zájem převyšuje kapacitu programu.

Povinná maturita z matematiky pro další obory

Povinná maturita z matematiky bude zavedena v dalších oborech. Na svém zasedání to 20. února schválila vláda. 

Názory vysokoškoláků na setrvání v Evropské unii

Více než čtyři pětiny studentů českých vysokých škol chodí k volbám pravidelně nebo alespoň většinou. Neodrazuje je ani nedůvěra ve vliv voleb na situaci v zemi – 29 procent z nich si myslí, že volby mají šanci něco výrazně změnit nebo ovlivnit.

Jednotné přijímací zkouška na střední školy poprvé letos v dubnu

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční v oborech s maturitní zkouškou z předmětů český jazyk a matematika. V letošním školním roce se zavádí ve všech školách po dvouletém pilotním ověřování, do kterého bylo zapojeno přes dvanáct set středních škol. Většina z nich zavedení jednotných přijímacích zkoušek podpořila.

Budou mít vychovatelky jednoznačně stanovenou platovou třídu?

Na začátku letošního roku probíhají jednání s ministerstvem školství, která jsme vyvolali s požadavkem konkrétně v katalogu prací specifikovat platovou třídu profese vychovatel.

Členské příspěvky školských odborů v roce 2017

Postupuje se podle Finančního řádu ČMOS pracovníků školství, kde je uvedeno:

„Odvod odborovému svazu činí na člena 0,6 procenta platového tarifu 1. stupně jemu přiznané platové třídy v příslušné platové stupnici; v případě, že vyměřovací základ pro stanovení odvodu nedosahuje minimální mzdy, pak z této minimální mzdy.

Zvolené povolání přináší často žákům rozčarování

Co vlastně motivuje žáky končící základní školní docházku k volbě budoucího povolání? Je to osobní zájem o zvolený obor? Nebo naděje na úspěch na trhu práce? Do jisté míry najdeme odpovědi v nejnovější analýze, kterou na toto téma zpracoval analytický tým Národního ústavu pro vzdělávání.

Pravidla pro čerpání ošetřovného

Kdy může zaměstnanec čerpat placené volno na ošetřování svého dítěte? V jakých případech může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout neplacené volno na ošetřování nejen dítěte?

Pokračování práce na dohodu

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce a došlo již k vyčerpání limitu 300 hodin. Jak může zaměstnavatel postupovat, když potřebuje, aby sjednaná práce byla dále vykonávána? Je možné zaměstnat tohoto zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, případně přijmout jiného na dohodu o provedení práce?

Potvrzení o skončení pracovního poměru

Pokud zaměstnavatel nevydá při skončení pracovního poměru zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, má zaměstnanec možnost požádat úřad práce o vydání tohoto potvrzení? Je úřad práce v tomto případě povinen potvrzení vydat?

S portálem Umíme česky může být čeština zábavná

Jsou učební předměty, kde se Komenského požadavek škola hrou naplňuje víceméně sám. Jenže například ve výuce rodného jazyka občas dochází inspirace. Zajímavou a zábavnou inspiraci můžete najít na internetové stránce www.umimecesky.cz.

Počítačová hra Minecraft pod drobnohledem

Počítačové hry – pro starší generaci prokletí moderní doby, pro mladší ročníky náplň volného času a někdy až chorobný únik od reality.

Minimální mzda pro invalidu

Od 1. ledna 2017 je nově upravena výše minimální mzdy a zaručené mzdy. V jaké výši je minimální mzda a zaručená mzda stanovena pro případy omezeného pracovního uplatnění zaměstnance?

Pracovní volno na zkoušku

Jak postupovat při poskytování pracovního volna v případě, že zaměstnanec má konat přijímací zkoušku ke studiu? Je vůbec zaměstnavatel povinen pracovní volno v takovém případě poskytnout?

Podmínky stoprocentního osobního ohodnocení

V jakých případech je možné poskytovat zaměstnanci osobní příplatek až do výše 100 procent platového tarifu?

Lyžařský výcvik žáků v Plavech se vyplatil

Jako každý rok i letos jsme uspořádali pro žáky ZŠ Plavy lyžařský výcvik. Při jeho realizaci nám velmi vychází vstříc personál vleku v Plavech. Letošní počasí nám velmi přálo, a proto jsme se na kvalitní sníh těšili.

Fyzikální olympiádu vyhrál Jindřich Jelínek

Velkým úspěchem studentů Gymnázia Olomouc-Hejčín skončilo celostátní kolo Fyzikální olympiády, kterého se v Rumburku zúčastnilo 51 studentů ze všech krajů České republiky. Vítězem se stal student hejčínského gymnázia Jindřich Jelínek, dva další úspěšní fyzikáři z Olomouce skončili na 8. a 12. místě. Stříbro a bronz si odvezli studenti pražských gymnázií.

Poplatky a podpora studentů vysokých škol v Evropě

Na podzim minulého roku vydala evropská síť Eurydice publikaci Poplatky a podpora studentům ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2016/17, která porovnává evropské vzdělávací systémy z hlediska dvou oblastí tradičně charakterizujících vysokoškolský sektor. Jednak jsou to poplatky za studium (zejména školné a jeho výše, administrativní poplatky), jednak podpora studentům ve formě stipendií, grantů či půjček.