Model pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků existuje

„Jmenuji se Qiido. Většina lidí si myslí, že se mám skvěle. O světě kolem sebe toho vím opravdu hodně a učení nových věcí mi nedělá problémy. Když mě něco baví, výsledek stojí opravdu za to a ostatní žasnou. Jsem divný?“

Přesně tak se cítí děti výjimečně intelektově nadaní. Pro okolí jsou jiní, jsou divní.

„Proto se v mé hlavě zrodila myšlenka, jak těmto jinak myslícím dětem a jejich učitelům pomoct. Kdo jiný by jim mohl rozumět víc než žena, která sama byla takovým dítětem a nyní je maminkou i učitelkou takového dítěte,“ přiznává Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido.

Model vzdělávání

Ten se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Vytvořil model vzdělávání a výchovy MiND, který svou jedinečností umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. V loňském roce nadační fond spustil nový vzdělávací projekt pro ředitele a učitele základních škol pod názvem Qiido Akademie. Program akreditovaný ministerstvem školství nabízí školám ucelený program pro vzdělávání a rozvoj na prvním stupni základních škol.

www.fotosluzby-tucimova.cz

Jedna škola v kraji

Nadační fond usiluje o to, aby do roku 2021 byla v každém kraji České republiky alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiido rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak. Přestože se zvyšuje zájem škol rozvíjet potenciál žáků s mimořádným intelektovým nadáním, koncepčně a systematicky se nadaným dětem aktuálně věnuje jen kolem padesáti z více než čtyř tisíc základních škol v republice.

„Nadační fond také dokáže zajistit finanční i materiální podporu ve vzdělávání a výchově nadaných dětí při nákupu didaktických pomůcek a pro potřebnou propagaci koncepce školy ve výuce nadaných žáků a jejich náboru. Díky tomu učitelé prožívají více úspěchů a radosti ze své práce a děti i rodiče jsou spokojeni,“ připomíná Pavla Jedličková, ředitelka 28. základní školy v Plzni.

„Málokterá škola se stará o nadané žáky,“ konstatuje Petr Opava, ředitel Základní školy Krátká v Klášterci nad Ohří, a pokračuje: „Z tohoto pohledu velmi pozitivně hodnotím spolupráci s Qiidem, který naši snahu zajišťuje. Jako škola se můžeme pyšnit péčí o nadané žáky a zároveň se profilovat v širším okolí. Samotná koncepce sice trochu naráží na pocity rodičů a někdy i učitelů, kteří v tom vidí selekci dětí. Taková věc se často setkává s jistým nepochopením, nebývalo totiž zvykem se speciálně starat o nadané žáky, ovšem z mého pohledu jde jen o zásah do zaběhlé praxe.“

Jasný vzdělávací plán

„Spousta škol se snaží nadaným žákům nějakým způsobem věnovat, ale systematicky a kontinuálně to dělá jen hrstka z nich. Mimoškolní kroužek a v lepším případě jedna obohacující hodina týdně, například matematiky pro žáky s mimořádným logickým myšlením, je málo. Školy musí mít jasný vzdělávací plán pro práci s MiND. To je přesně to, oč nadační fond usiluje,“ doplnila Miriam Janyšková.

Přestože je podpora MiND legislativně zakotvena, školy v praxi naráží na nedostatek lidských zdrojů i financí a chybí jim know-how, jak s nadanými dětmi pracovat.

Fond pomáhá zajišťovat i výměnu zkušeností pedagogů partnerských škol, jak se stalo před nedávnem na celostátním setkání pedagogů na ministerstvu školství. „Qiido pomáhá zajišťovat výměnu zkušeností pedagogů partnerských škol, dává k dispozici také učební materiály, pomůcky a pomáhá s akcemi pro předškoláky,“ vysvětluje Ludmila Zhoufová, ředitelka Základní školy Černošice, kde už bylo do projektu zařazeno devět žáků z 1. ročníku a 16 žáků z 2. ročníku.

„Podpora nadání dětí v rámci vzdělávacího procesu je přirozená věc, kterou se nicméně snažíme dále rozvíjet,“ řekla na setkání pedagogů Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, a dodala: „Loňská novela výslovně umožnila v rámci systému společného vzdělávání podporovat také nadané a mimořádně nadané děti, funguje Národní síť podpory nadání, v souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období 2014 až 2020 byla také ustavena z pedagogů skupina krajských metodiků péče o nadané.“

Táňa PIKARTOVÁ

Zanechte komentář