Podpora v nezaměstnanosti

Jakým způsobem je možno poskytovat podporu v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání?

Způsob poskytování podpory v nezaměstnanosti upravuje § 53 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v odst. 1 a 2 stanoví:

„Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.

Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce zúčtovány.“

Vít BERKA

Zanechte komentář