PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

FKSP a dohody

Ve škole zaměstnáváme pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Je možno i jemu poskytnout nějaké výhody z prostředků FKSP?

Okruh osob, kterým je fond kulturních a sociálních potřeb určen, stanoví § 33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je uvedeno:

„(3) Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám.“

Zákon výslovně uvádí, že FKSP je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci. Zaměstnancům v jiných pracovněprávních vztazích tedy fond určen není. Proto se osoby, které u zaměstnavatele (kterým je, jak je v dotaze uvedeno, škola – příspěvková organizace) vykonávají práce na základě dohody o pracovní činnosti, nemohou na používání prostředků FKSP podílet.

                                                                                                          

Vít BERKA