PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Volno na samostudium

K jakým změnám došlo novelou zákona o pedagogických pracovnících, pokud jde o čerpání volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia?

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, i samostudiem. Podrobnější úpravu čerpání volna k samostudiu obsahuje odstavec 7, který byl doplněn o dvě ustanovení:

a)     Mezi případy, kdy zaměstnavatel nemá povinnost určit pedagogickým pracovníkům k samostudiu celých 12 pracovních dnů, byla zařazena „účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání vedoucím k prohlubování či zvyšování kvalifikace“.

b)    Stanoví se nově, že volno k samostudiu je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance.

Úplné znění ustanovení § 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících je následující:

„(7) K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty první. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. Volno podle věty první se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.“

 

Vít Berka