PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Evidence pracovní doby

Novela zákoníku práce stanovuje zaměstnavateli povinnost vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce pracovní směny. Jsme základní škola, která zaměstnává pracovníky jak na plný úvazek, tak na zkrácené úvazky. Můžete nám poradit, jak by taková evidence měla konkrétně vypadat?

Vycházím z výkladu uvedeného v publikaci „Zákoník práce ve školské praxi“ (autor Jiří Valenta, vydavatel Antonín Pavera – PARIS, 2012). Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavatele vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované směny, práce přesčas, noční práce a doby odpracované v rámci pracovní pohotovosti, a to s vyznačením začátku a konce těchto dob. Zákon ukládá tuto povinnost zaměstnavateli, nikoliv jednotlivým zaměstnancům. Ze zákona nevyplývá povinnost zaměstnanců evidovat zvlášť přímou pedagogickou činnost a zvlášť práce související s touto přímou pedagogickou činností. Ve výše zmíněné publikaci se mimo jiné uvádí: „Výše uvedená povinnost evidence odpracované pracovní doby nijak nesouvisí s další podivnou tradicí, která se vyskytuje v řadě škol a školských zařízení – vést evidenci přítomnosti na pracovišti (evidenci docházky). Ať již je motivace ředitele školy k zavedení evidence docházky jakákoliv, je na místě poznamenat, že vedení takovéto evidence se neopírá o žádný právní předpis. Tuto evidenci tedy po zaměstnavateli právní předpisy nepožadují, a proto ji zaměstnavatel vést nemusí. Pokud už ji vedení školy vyžaduje, měl by si ředitel školy ujasnit, jaké důvody jej k tomu vedou. Jinak se může stát, že se dosti zbytečně zabývá dokumentem, který nikdo nepotřebuje.“

V publikaci je přiložen i vzor evidence pracovní doby. V podstatě stejný vzor vydalo MŠMT jako metodický materiál k aplikaci § 96 zákoníku práce. Domnívám se, že postup vyplývající z uvedeného výkladu je v souladu se zákoníkem práce.

         

Vít BERKA