PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Učitel nesplňuje kvalifikaci

Na málotřídní škole zaměstnávám učitele bez magisterského vzdělání. Vím, že ho mohu zaměstnávat do konce roku 2014. Pokud bych chtěla přijmout jiného učitele dříve, jaký bych musela uvést výpovědní důvod?

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v § 32 písm. b) stanoví přechodné období v délce 10 let od nabytí účinnosti zákona, po které mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost i ti zaměstnanci, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace. Pokud v této desetileté lhůtě zaměstnanec nezahájí studium k získání odborné kvalifikace a pak toto studium úspěšně neukončí, nebude moci po 1. lednu 2014 přímou pedagogickou činnost vykonávat. Uvedená desetiletá lhůta se vztahuje jen na zahájení potřebného studia.

Ze zmíněného zákonného ustanovení však nelze vyvozovat, že jeho uplatnění znamená přiznání chybějící kvalifikace. Tento „kvalifikační deficit“ nadále trvá, a tím je proto otevřena možnost dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. f) zákoníku práce, to je pro neplnění kvalifikačních předpokladů.

Z běžně podávaných výkladů v této věci a ze soudní judikatury vyplývá, že není pochyb o možnosti dát úspěšně výpověď podle § 52 písm. f) zákoníku práce v případě, kdy zaměstnanec ještě nezahájil studium k získání potřebné kvalifikace. Možností dát výpověď úspěšně rozumím, že v případě soudního sporu by výpověď nebyla prohlášena za neplatnou.

Úplná shoda názorů nepanuje pro případ, že by výpověď pro neplnění kvalifikačních předpokladů byla dána zaměstnanci, který již zahájil studium vedoucí k získání potřebné kvalifikace. Například v publikaci Jiřího Valenty, Zákon o pedagogických pracovnících prakticky a přehledně (1. vyd. Praha, Wolters Kluwer ČR, z r. 2010), dospívá autor na základě rozboru soudní judikatury k těmto závěrům:

„1. Pedagogického pracovníka, který nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené právním předpisem pro výkon přímé pedagogické činnosti, je možné zaměstnávat až do 31. prosince 2014 za podmínky, že v této době zahájí studium vedoucí k získání potřebné kvalifikace a toto studium úspěšně ukončí.

2. Tomuto zaměstnanci je možné dát výpověď z pracovního poměru pro nesplňování kvalifikačních předpokladů (§ 52 písm. f) ZP) kdykoliv v tomto období, pokud tento zaměstnanec již nezahájil studium vedoucí k získání potřebné kvalifikace.

3. Výpověď ze stejného důvodu daná zaměstnanci, který již zahájil studium vedoucí k získání potřebné kvalifikace a v tomto studiu řádně pokračuje, zřejmě bude soudem označena za neplatnou.“

Vít BERKA

 

Vít Berka