PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Žáci se učí, že má smysl proměňovat věci k lepšímu

Vláda chce ještě letos schválit koncepci občanského vzdělávání. Co je ale vlastně občanské vzdělávání a potřebujeme ho vůbec?

Svět se mění každým týdnem a neustále reagovat na to, co se v něm děje, musí chtě nechtě i škola. Vypadá to, že do škol se tak tlačí neustále něco nového, inovativního, reformního.

Osobně jsem silným zastáncem toho, aby se v co největší možné míře využíval potenciál, který už ve školách je. Školy mají výchovu k občanství a velké množství z nich i žákovské parlamenty. Rozhodně není žádoucí zavádět nový předmět nebo další „výchovu“.

Současný život v demokratické společnosti je však mnohem pestřejší a má hodně výzev: kde se mladí lidé připraví na to, jak rozpoznat manipulaci ze strany politiků, ale i třeba svých budoucích nadřízených (kritické uvažování), kde si osvojí, že to, co se děje v jejich sousedství, se jich také týká a že má smysl se pokoušet věci proměňovat k lepšímu (žákovské parlamenty), jak mají sami mladí lidé přijmout to, že zdraví a prosperující mají svůj díl spoluodpovědnosti za staré, nemocné a nemohoucí (učení službou), kde mladí získají zkušenost, že politika ze své podstaty není jen korupce, špína a svinstvo (návštěva demokratických institucí)?

Občanské vzdělávání nemá vnutit lidem nějakou ideologii nebo pohled na svět. Naopak díky občansko-vzdělávacím aktivitám mohou mladí lidé a děti od co nejnižšího věku zažívat, jaké to je, participovat na okolním dění. Zároveň se učí mít za něco odpovědnost adekvátně svému věku a svým zájmům a také to, jak s tímto prožitkem zacházet a jak se na jeho základě svobodně rozhodovat. Školy mnohé z toho již dělají, ale nevědí o tom anebo dělají něco velmi podobného a nevědí, že díky dobře vedené reflexi začínají žáky občansky vzdělávat.

Technik, metod a témat do škol je více – každopádně určitě by se v případě koncepce občanského vzdělávání nemělo jednat o „učení nějakému názoru“. Určitě půjde o rozvoj dovedností a postojů, v menší míře znalostí. A rozhodně půjde o to, školám nabídnout oporu, především metodickou, a finance k rozvoji těchto aktivit a metod.

Tomáš HAZLBAUER