PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

A co z toho budu mít, když vstoupím do odborů?

Kampaň Konec levných učitelů pokračuje v letošním roce jarními výjezdy do krajů. „Plánujeme pět setkání v regionech. Dne 8. března v Brně pro kraje Jihomoravský, Zlínský a Vysočina, 15. března se sejdeme v Praze s členy za Prahu, kraje Středočeský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský a Plzeňský, 17. března jedeme do Hradce Králové, kde proběhne dvoudenní setkání odborářů Královéhradeckého kraje, 29. března budeme v Olomouci pro Olomoucký, Pardubický a Moravskoslezský kraj a 5. dubna zakončíme výjezdy v Českých Budějovicích pro Jihočeský kraj.

Cílem celé akce je jednak seznámit co nejširší členskou základnu se strategií pokračování kampaně Konec levných učitelů. Chceme připomenout, jak kampaň probíhala a co plánujeme v letošním roce, zopakujeme naše požadavky zvyšovat platy ve školství po tři nadcházející roky o 15 procent, abychom v roce 2020 dosáhli 130 procent průměrného platu v republice.

V druhé části bychom se chtěli věnovat stabilizaci členské základny, kde upozorníme, jak se členská základna vyvíjí, a zodpovíme často kladené otázky, jako například: Co z toho budu mít, když vstoupím do odborů? Připravili jsme pro účastníky jakýsi námitkovník, v němž najdou odpovědi na typické otázky, aby na ně mohli potenciálním novým členům odpovědět, případně připomenout členům, kteří chtějí odejít, co jim odbory přinášejí. Bude to tedy vhodná metodická pomůcka.

Dále bychom chtěli poukázat na benefity, které členové v odborech mají. Každý kraj má pro své organizace jinou škálu benefitů. Základní benefity budeme společně doplňovat a hledat další možnosti zvýhodnění našich členů. V neposlední řadě bychom chtěli na setkáních členy informovat, na co mají z právního hlediska oprávnění, jak mohou s řediteli vyjednávat, na projednání čeho mají nárok. Naši právníci vytvořili manuál, kde jsou uvedena oprávnění odborové organizace, a s ním chceme naše členy seznámit. Určitě to bude zveřejněno také na našich webových stránkách a v Týdeníku ŠKOLSTVÍ.

Naším cílem není jen členy odborů zahltit informacemi, ale také od nich chceme dostat zpětnou vazbu, co by jim pomohlo v jejich práci, co od odborů očekávají. Poradíme se s nimi, jak by se dala zvětšovat členská základna. Máme dost úspěchů, jsme dobrá organizace, v níž stojí za to být. Pro naše členy pracujeme hodně, jen si to často neuvědomují a někdy ani nevědí, že by takové možnosti mohli mít. Naším cílem není jen to, že si od nás členové něco vyslechnou, ale vybavíme je i materiály, které si odnesou domů. Rozdáme námitkovník i seznam benefitů a také aktuální informace v takové podobě, aby si je mohli dát na nástěnku a ve sborovnách do nich mohli nahlédnout i kolegové, kteří v odborech nejsou. I k nim se tak dostanou informace, že jsou odbory opravdu akční, a třeba se začnou o odbory zajímat.“

Markéta Seidlová