PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Změna financování školství má šanci navrátit vzdělání kvalitu

Zatímco školská veřejnost nejvíce slyší na chystané zvyšování platů, případně polemizuje s tím, co přinese kariérní systém, schválení reformy financování regionálního školství proběhlo jen jaksi mimochodem.

K novele školského zákona, kterou schvaloval Senát, totiž na poslední chvíli senátoři přilepili pozměňovací návrh na zrušení povinné maturity z matematiky. Hysterie, která se rozpoutala kolem maturity z matematiky, naprosto převálcovala skutečnost, že se po mnoha letech podařilo změnit financování regionálního školství. Možná je to tím, že tato záležitost není tak jednoduchá a nelze si zatím jednoznačně představit, jak se do praxe promítne. Navíc bude platit až od září 2018, a tak daleko zřejmě ještě různí glosátoři nedohlédnou. Přitom jsme svědky zásadního průlomu, který, pokud bude mít efekty slibované jeho autory, bude mít šanci vrátit kvalitu českého školství na jeho předlistopadovou úroveň.

Pokud totiž nebudou peníze posílané do škol záviset na počtu žáků – a to by měla být zásadní změna financování regionálního školství, nebudou muset ředitelé středních škol přijímat jakéhokoli zájemce o vzdělání, vyberou si podle úrovně své školy jen ty, kteří na dané vzdělávání budou stačit a úspěšně ho dokončí. Pak možná nebudeme mít zvyšující se masu maturantů, ale možná se opět maturita stane uznávaným měřítkem vzdělání. Sjednocení financování bude znamenat, že budou mít školy stejné podmínky, ať budou v Aši nebo v Ostravě. A významně by se měla zlepšit i kvalita práce učitelů, když bude ve třídě sedět méně dětí.

Jak emotivně ke změně financování školství sdělila ministryně školství Kateřina Valachová, když se zbavila všech dotěrných otázek na maturitu z matematiky: „ Konečně budou mít školy stejné a férové podmínky financování. Velké město nebo malé město, malá obec. A bez ohledu na to, o jaký kraj se jedná, protože dnes je to tak, že speciální propočty normativů u jednotlivých krajů znamenají, že nemáme třeba dostatečně financovány mateřské a základní školy, které jsou naplněny dětmi až po komín. A také žádným způsobem nefinancujeme nepedagogickou práci.“ A přesvědčivě doplnila, že si v novém systému žádná škola finančně nepohorší.

Zlata Šťástková