PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Členství v odborech má smysl a přináší pozitivní výsledky

Vedení školských odborů vyjíždělo během března do regionů a setkávalo se s předsedy základních organizací. Zkušenosti z těchto výjezdů byly pro nás velmi cenné.

„Výjezdy hodnotíme jako úspěšné. Každého se zúčastnilo přibližně 80 až 100 odborářů, takže jsme měli možnost oslovit větší okruh lidí, než kdybychom uskutečnili jedno původně plánované celostátní setkání. Účastníci byli rádi, že se mohli sejít a zeptat se na nejasné věci, a zaznělo jejich přání pořádat taková setkání častěji.

Jednoznačně se prokázalo, že nám v odborovém svazu vázne informovanost. Přestože informace posíláme na oblastní rady a ty je přeposílají základním organizacím, je tato cesta k jednotlivým členům příliš dlouhá a leckdy se informace ztratí. Informovali jsme tedy účastníky setkání nejen o tom, co chceme ještě prosadit, ale i o spoustě úspěchů, kterých jsme dosáhli v loňském roce. Poznatkem pro nás bylo i to, že by řadoví členové rádi dostávali častěji podkladové informace, které jsme jim na výjezdech rozdávali. V Českých Budějovicích jsme se dohodli, že nám do konce dubna pošlou mailové adresy, na které my budeme informace o našich akcích rozesílat. Chceme tak zároveň co nejvíce eliminovat nespravedlivý povzdech, že odbory nic nedělají.

Pro zvýšení informovanosti našich členů jsme vytvořili nový e-Zpravodaj, který bude každých 14 dní rozesílán elektronickou poštou a bude interaktivní formou přinášet aktuální zpravodajství. Ukázalo se však, že máme mailové adresy pouze na tři tisíce členů, takže je nám líto, že se e-Zpravodaj nedostane ke všem členům. Vyzýváme proto všechny zájemce o informace, pošlete nám mailovou adresu, na kterou chcete novinky odebírat. Můžeme samozřejmě mailem rozesílat i další informace z centra školských odborů.

Nejnovější informace dostáváte také každý týden prostřednictvím Týdeníku ŠKOLSTVÍ, který by neměl chybět žádnému odboráři. Lze jej objednat i v elektronické podobě a zaplatit jej z fondu kulturních a sociálních potřeb. Podivovala jsem se nad tím, že jsou základní odborové organizace, které Týdeník ŠKOLSTVÍ neodebírají.

Předsedům základních organizací chybí také právní povědomí, co vlastně odbory mohou a mají požadovat, nevědí, co prosazovat do kolektivní smlouvy, jak vyjednávat s řediteli škol. Leckdy neznají své možnosti, třeba i v otázce rozpočtu škol. Domluvili jsme se, že s pomocí oblastních rad připravíme pro zájemce školení na témata, která budou potřebovat.

Naši členové slíbili některé informace vyvěsit ve školách na společné nástěnky, aby se tak i neodboráři dozvěděli, co všechno pro ně školské odbory dělají. Přislíbili jsme také, pokud bude zájem a sejdou se lidé, připravit besedy pro nečleny odborů s tím, že bychom jim naši činnost představili. Mohli by pak dospět k rozhodnutí, že členství ve školských odborech má smysl a přináší pozitivní výsledky.“

Markéta Seidlová