PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Pravidla profesního rozvoje učitelů odbory vítají

Závěrečným čtením prošla 7. dubna ve Sněmovně novela zákona o pedagogických pracovnících, jehož součástí je kariérní řád pro učitele. Ten by měl stanovit rámec jejich profesního rozvoje. Jak tuto skutečnost hodnotí školské odbory?

„Vítáme skutečnost, že ve Sněmovně prošla novela zákona o pedagogických pracovnících, a doufáme, že ji schválí i Senát a podepíše prezident republiky. Kariérní řád by mohl být impulsem pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Jeho hlavním principem je rozdělení pedagogů do tří kariérních úrovní. To doplní současné odměňování podle odučených let a vyučujícím umožní dosáhnout rychleji na vyšší plat. Po postupu do druhé úrovně získají navíc dva tisíce měsíčně, v nejvyšší pak pět tisíc.

Velmi pozitivně vnímáme, že začínající učitelé budou podpořeni svými uvádějícími učiteli, kteří budou ohodnoceni příplatkem. Doufám, že bude kariérní řád motivací pro vynikající učitele, aby uspěli v atestaci na třetí kariérní stupeň a získali tím i vyšší finanční ohodnocení za svoji práci. Jsme velice rádi, že poslanci schválili jasná pravidla pro povinnost setrvání pedagogů na pracovišti a také pro stanovení nadúvazkových hodin. Novela uvádí, že učitel musí být na pracovišti v době své přímé pedagogické činnosti, při dohledu nad žáky a v době zastupování jiného pedagoga. Jde-li o jinou práci, sám si rozvrhne pracovní dobu a místo, kde ji bude vykonávat. Nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti může ředitel nařídit nejvýše čtyři hodiny týdně, na dalších se musí dohodnout.

Vedle toho novela zvyšuje již od září tohoto roku příplatky za třídnictví stejně pro všechny třídní učitele na 1 000 až 1 500 korun. Příplatky nebyly více než deset let valorizovány a nyní se pohybují od 400 do 800 korun. Původní vládní návrh měl různé sazby příplatků, ale s tím školské odbory nesouhlasily, protože to považovaly za nerovný přístup. Schválená novela pamatuje i na ty, kteří ve středních školách vyučují odborné předměty. Odborná kvalifikace bude uznána těm z nich, kdo za sebou mají nejméně dvacet let v oboru.

Oceňujeme také to, že nebyl přijat pozměňovací návrh, aby se učitelem mohl stát každý, kdo bude absolventem jakékoliv vysoké školy, ale bez pedagogického vzdělání. Nesouhlas s tím, aby byl nedostatek učitelů řešen snížením požadavků na kvalifikovaného učitele, zřejmě s námi poslanci sdílejí.“

František Dobšík