PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Chtějí i nadále pomáhat sobě i druhým

Je obdivuhodné, kolik energie a chutě do práce mají bývalí pracovníci škol sdružení v sekci seniorů Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Na jednání jejího republikového výboru se ukázalo, že ve většině regionů důchodci-odboráři pracují velmi aktivně. Někde se pravidelně scházejí, někde pořádají procházky, výlety či zájezdy, oblíbené jsou ozdravné pobyty, ale i odborné přednášky či exkurze do zajímavých místních podniků a firem. Senioři se podílejí i na organizování akcí Exod a aktivně podporují všechny protestní akce, které odbory ve prospěch pracovníků škol pořádají.

V některých regionech se však činnost sekce seniorů oslabila. Podle členek výboru na tom má svůj podíl slučování oblastních jednotek svazu do větších celků, v jejímž důsledku se zvětšily dojezdové vzdálenosti a vázne i komunikace mezi lidmi.

Stěžejním tématem jednání výboru byly informace o legislativních změnách, které se bezprostředně dotýkají seniorů, ať už jde o sociální bydlení, či úroveň vyplácených důchodů a jejich valorizace. Diskutovalo se ale například i o návrhu novely zákona o odpadech, protože hrozí zvýšení ceny za svoz odpadků, a to by pro seniory mohl být vážný problém. Oceněna byla práce poraden pro seniory, kde každý, kdo řeší sociální, právní či bytové problémy, získá potřebnou odbornou radu. A to bezplatně. 

O novinkách ve školské legislativě informoval členky republikového výboru sekce předseda odborového svazu František Dobšík. „Chceme výraznější posun v platech učitelů a ostatních pracovníků škol,“ uvedl v reakci na plánované desetiprocentní zvýšení. „Naším cílem stále je, abychom se dostali v roce 2020 na úroveň 130 procent průměrné mzdy v zemi. Proto naše kampaň Konec levných učitelů pokračuje.“ Hovořil i o připravovaných právních normách navazujících na již přijatou novelu školského zákona, v jejímž důsledku se změní způsob financování regionálního školství, a také o parlamentem právě projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí kariérní systém pedagogů a některé další novinky. Sekce seniorů ocenila i chystané změny v systému tarifních platových tabulek. Vláda by se měla zabývat návrhem na zrušení prvních dvou platových tabulek, podle nichž jsou placeni například i nepedagogičtí pracovníci škol. Jejich platy by se tak měly zvýšit.

Karla Tondlová