PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Hodnocení letošního ročníku Exodu proběhlo v Opavě

Letošní rok přivítala ve dnech 6. až 8. října aktiv vedoucích celostátních základen EXOD Opava, bývalé hlavní město Slezska, dnes třetí největší město Moravskoslezského kraje. Více než třicet účastníků aktivu dorazilo do domova mládeže střední zemědělské školy, kde bylo zajištěno ubytování.

Pracovní setkání s hodnocením činnosti EXOD za rok 2017 se odehrálo večer v příjemném prostředí restaurace Split a jako již tradičně jej zahájily gratulace jubilantům. Je to neuvěřitelné, ale v intervalu 55 až 80 let to bylo celkem jedenáct oslavenců. Zde je vidět, jak stárneme, ale jak na druhé straně vyplynulo ze zaslaných hodnocení základen i přehledné tabulky, sil i elánu mají všichni stále dost.

Pro rok 2017 bylo připraveno úctyhodných 39 základen, z nich se uskutečnilo 34; prošlo jimi prozatím téměř 1 100 účastníků, téměř 200 kolegů ze Slovenska a přes 230 členů našeho odborového svazu. Průměrná cena základny 4 826 Kč se oproti té loňské zvýšila jen nepatrně, asi o 200 Kč, ale úroveň ubytování i zajištěné stravy a program základen zůstaly na vysoké úrovni a byly velmi kladně hodnoceny všemi účastníky. Uplynulý rok byl jako vždy velice úspěšný bez větších výkyvů a dramatických změn.

Nově v programu zazněla zpráva i s navazující diskuzí o získání akreditace pro EXOD jako vzdělávací program pro pedagogy v činné službě. Cílem je umožnit pedagogům novou alternativu sebevzdělávání v systému DVPP.

V sobotu jsme vyrazili na exkurzi po Opavě. Začínali jsme na hřbitově, kde jsme pod vedením odborného pracovníka opavského archívu strávili větrnou hodinu a půl poznáváním významných osobností Opavska i jejich životních osudů. Závěr prohlídky patřil místu posledního odpočinku „barda slezského lidu“ Petra Bezruče se sochou Maryčky Magdonové. Poté jsme si prohlédli historické centrum města a vylezli na „ptačí vršek“ pro skupinovou fotografii. Naše nová průvodkyně nám poutavě přiblížila historii Opavy, stavební památky všech architektonických stylů od románského slohu až po poválečnou „sorelu“, jejíž stavby dodnes hyzdí město. Viděli jsme i legendární obchodní dům Breda, budovy opery i nejstaršího muzea v Československu, dokonce i části kolejí, kudy jezdívaly tramvaje.

Slunečné odpoledne patřilo návštěvě státního zámku Hradec nad Moravicí, který vlastně tvoří zámky dva – bílý zámek, sídlo šlechtické rodiny a jejich hostů, kdy prim hrál slavný Ludwig van Beethoven, červený zámek pak sloužil jako hospodářské zázemí, dnes s vyhlášenou restaurací, kde se konají svatby. A protože byla sobota, viděli jsme rovnou tři. Vyhlídková jízda autobusem po městě jen podtrhla krásný zážitek z celé Opavy a jejího blízkého okolí.

Večerní program nejprve vyzněl trochu unaveně, protože všichni vedoucí prožili skutečně náročný a vyčerpávající den. Nakonec se ale povídalo do pozdních hodin. Na závěr snad už jen velké poděkování Marušce Věntusové za přípravu krásného víkendu, Martě Tylové, předsedkyni OROS Opava a Radce Gatíkové, předsedkyni ZO při OROS Opava, za milé přivítání a čas, který nám věnovaly.

Jiří MICHAL