PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Ocení ředitelé pedagogy, kteří žáky přirozeně vychovávají?

Opakovaně si stěžujeme, jací žáci sedí ve školních lavicích. Obáváme se jejich sílící agrese, neustupující šikany a nejen slovního násilí. Nelíbí se nám jejich vulgární projev, ztráta úcty k autoritě, rodičům a učitelům. Naříkáme si na jejich neochotu cílevědomě pracovat, učit se a poznávat svět.

Všichni podvědomě vnímáme, že výchova je cílevědomá činnost směřující k všestranné přípravě mladého člověka na jeho roli ve společnosti. Výchova zprostředkovává žákům znalosti, dovednosti a postoje při vzdělávání. Rodinná výchova představuje největší bohatství, které rodiče vkládají do osobnosti svých dětí v předškolním věku. Do školy přichází žák již vychovaný nebo nevychovaný. Škola na tom může ještě něco změnit, možná vylepšit a upevnit postoje, ale zázraky nedokáže.

Kam se ve škole poděla výchova estetická, mravní, pracovní, rozumová, technická či výchova k vlastenectví, toleranci náboženství, úctě k  tradicím? Přitom každý učitel by ocenil, kdyby jeho žák uměl na chodbě aspoň slušně pozdravit. Kdyby si ve třídě sundal čepici, nekouřil o přestávce na záchodě, přezouval se, neničil lavici, nešikanoval spolužáky a neurážel učitele.

Žádný ředitel školy ani inspekce nevyžadují, aby učitelé cíleně vychovávali. Školní vzdělávací programy jsou o něčem jiném. Inkluze a státní maturita taky. Mnohem důležitější jsou tematické nebo individuálně vzdělávací plány, pečlivé zaznamenávání údajů do třídní knihy a katalogů, vyplňování dotazníků a statistického hlášení, dopisy rodičům, nekonečné seriály školení, dohledy na chodbě a v jídelně.

Přesto ve školách někdy i vychováváme. Třeba tím, že se zkušená učitelka nebo přísný a spravedlivý učitel stanou dobrým osobním vzorem neposedným žákům. Když si získají ve třídě přirozenou autoritu. Když jim žáci rozumějí a naslouchají. Když jim dokážou srozumitelně vysvětlit, proč se mají přezouvat a nekouřit na záchodě. Proč není vhodné popíjet v hodině kávičku z automatu, proč se do školy nenosí alkohol a drogy. Ruku na srdce, kolik máme takových učitelů? A ocení je ředitel za to, jak na své žáky přirozeně působí, jak je citlivě vychovávají? Sotva.

Roman Kantor