PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Elektronická závěrečná zkouška nachází cestu do dalších škol

Jednání republikového výboru profesní sekce střední školství mělo minulý týden jedno stěžejní téma – novou elektronickou závěrečnou zkoušku. Zástupci odborů z krajů se sešli s odborníky z Národního úřadu pro vzdělávání, kteří jako garanti vytvářejí elektronickou závěrečnou zkoušku.

Řešily se konkrétní podněty ze škol, s nimiž se jednotlivá učiliště a školy nevědí rady. Jak na tomto shromáždění zaznělo, mohou se všichni zájemci se svými dotazy a podněty obracet přímo na NÚV.

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek měly letos školy možnost vyjádřit se k úrovni témat jednotného zadání. Dotazník vyplnilo 221 škol, které vyučují učební obory, tedy 44,2 procent z nich. Z toho 193 škol nemělo k tématům připomínky nebo napsalo kladný komentář. Kriticky se vyjádřilo k jednomu nebo více tématům 28 škol, tedy přibližně 12 procent z těch, které zpětnou vazbu vyplnily.  

Národní ústav pro vzdělávání připravil novou metodickou příručku Písemná zkouška na počítači - praktický návod pro správce školních sítí, hodnotitele a další učitele. Příručka má pomoci všem pedagogům, kteří ve školách připravují písemné zkoušky v elektronické formě. Tyto e-zkoušky mohou žáci skládat jako součást závěrečných zkoušek ve 39 učebních oborech. Poslední aktualizace příručky proběhla v září 2017.

Ve školním roce 2016/2017 byla pro 39 oborů vzdělání vytvořena banka úloh. Školy, které tyto obory vyučují, se mohly rozhodnout, zda jejich žáci budou skládat písemnou zkoušku na počítači, nebo na papíře jako dosud. Na všech těchto školách byla ale témata jednotného zadání vygenerována z banky úloh.

Informační systém obsahuje modul pro e-learningové vzdělávání učitelů, autorů a editorů. Má software pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který umožňuje úpravy vzhledu a formátu jednotných zadání bez změny jejich obsahu. 

Zlata Šťástková