PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Školské odbory poukazují na své úspěchy, stanoviska i plány

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová informovala na pátečním setkání odborářů o dalším úspěchu, o který se odbory dlouhodobě zasazovaly. „V pondělí 6. listopadu vláda schválila nový katalog prací, v němž je zaručeno přesunutí mistrů odborného výcviku z deváté platové třídy do desáté a z desáté do jedenácté. Toto opatření vejde v platnost ve chvíli, kdy katalog prací vyjde ve Sbírce zákonů,“ řekla M. Seidlová.

Zároveň rázně odmítla chystanou novelu vyhlášky 27/2016 Sb., která upravuje inkluzi.  

„Nově je v ní návrh zařazovat asistenty pedagoga do páté platové třídy (v současné době jsou zařazeni v osmé). Zřejmě je to reakce na to, že školy na podpůrná opatření žáků nárokují mnoho finančních prostředků a ministerstvu školství docházejí zdroje. Jenže bývalá ministryně Kateřina Valachová slibovala a její největší argument pro spuštění inkluze byl právě ten, že školy dostanou konečně zaplaceny všechna podpůrná opatření, která už vzhledem k začleněným žákům mají,“ doplnila místopředsedkyně školských odborů.

M. Seidlová informovala i o tom, že školské odbory chtějí znova prosadit změny v zákoně o pedagogických pracovnících, které byly smeteny ze stolu spolu se zamítnutím kariérního řádu. Uplatnit by se nově měly - zvýšení příplatků za třídnictví, jasná pravidla pro povinnost setrvání pedagogů na pracovišti a také pro stanovení nadúvazkových hodin. Původní novela uváděla, že učitel musí být na pracovišti v době své přímé pedagogické činnosti, při dohledu nad žáky a v době zastupování jiného pedagoga. Jde-li o jinou práci, sám si mohl rozvrhnout pracovní dobu a místo, kde bude práci vykonávat. Nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti by ředitel mohl nařídit nejvýše čtyři hodiny týdně, na dalších se musí dohodnout. Dále původní novela pamatovala i na ty, kteří ve středních školách vyučují odborné předměty. Odborná kvalifikace měla být uznána těm z nich, kdo za sebou mají nejméně dvacet let v oboru. To vše by školské odbory chtěly znova prosadit.

Zlata Šťástková