PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Projekty

Názory učitelů na vliv využívání ICT při výuce a studiu žáků


Na podzim roku 2014 byly zveřejněny výsledky Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013. Čeští žáci 8. ročníků prokázali, že jim znalosti a dovednosti z oblastí získávání a posuzování informací či vytváření a sdílení informací nejsou cizí – v testu počítačové
a informační gramotnosti se umístili na špičce a svými výsledky předčili žáky z dalších 18 zemí, které se do šetření zapojily (Německo, Dánsko, Nizozemsko, Austrálie, Hongkong, Korejská republika a další). Kromě zjišťování toho, jak si ve zkoumané oblasti stojí žáci, je však neméně důležitým cílem mezinárodních srovnávacích studií popsat podmínky, v nichž je příslušná gramotnost rozvíjena. V případě šetření ICILS 2013 vedle zjišťování například toho, jaké je technologické vybavení škol nebo jak často a jakým způsobem učitelé používají informační
a komunikační technologie (dále ICT) při výuce, byly s využitím učitelského dotazníku mapovány názory učitelů ohledně vlivů využívání ICT při výuce a studiu.