Můj sen je žít v souladu s přírodou

 

Základní a mateřská škola Janovice získala loni titul nejlepší ekologická škola Moravskoslezského kraje. Ve škole jako garant tohoto projektu působí Monika Olšáková. Položili jsme jí proto několik otázek.

Jak byste charakterizovala svoji práci?

Jsem běžný učitel, který se snaží dělat věci nejlépe, jak umí. Mám ráda, když moje práce má smysl, tedy když vidím její výsledky a účinky na ty nejdůležitější, což jsou moji žáci. Mám možnost ovlivňovat práci i svých kolegů v čtenářské škole v Třinci v roli mentora a další kantory díky lektorování v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Mou potřebou je také vidět posun v tom, co dělám, tedy aby se moje představy a plány zhmotnily. Důležité také je, aby měly užitek nejen pro jednotlivce, ale i pro školu nebo pro komunitu. Proto děláme ve škole mnoho projektů, které jsou cenné jak pro náš kolektiv, tak i pro obec či pro širokou veřejnost.

Co pro vás znamená slovo ekologie?

Když někteří lidé slyší slovo ekologie, tak mají předsudky, že to je to, že se třídí odpad. Další pohled je, že někdo bojuje za práva zvířat, která už nejdou zachránit, nebo že někdo nejí maso, aby zmenšil ekologickou zátěž planety.

Pro mě je ekologie něco jiného. Vnímám ji jako jednu ze svých životních hodnot, ve kterých vidím principy jako ohleduplnost, senzitivita, respekt a uvážlivost. Je to pro mě skloubení všeho, co vím o svém prostředí, o zákonitostech i problémech na této planetě. Je to taky o vnitřní potřebě upozornit na velká témata, jako je udržitelná spotřeba, konzumní způsob života, či o potřebě prožitkově vnímat přírodu, krajinu či jednotlivé maličkosti všude kolem nás.

V čem spočívá projekt Ekoškola?

Ekoškola je hlavně o týmu. Jeho základem jsou žáci. Moje síla je v dětech, které do ekotýmu docházejí, neboť už v tuto chvíli je to společenství žáků první až deváté třídy. Pravidelně se setkávají a řeší projekty, nápady či problémy související s životem a prostředím jak školy, tak obce. Důležité je, aby ekotým podporoval také ředitel školy, učitelé a rodiče. Nezbytností je vedení koordinátora. S velkou radostí mohu říct, že se ke mně ve škole přidali další kolegové a příznivci ekologie. Ekoškola Janovice má už bohaté zkušenosti. Začala nejdříve mezinárodním programem Ecoschool. Tento program není soutěžní. Podle předem daných kritérií v sedmi oblastech škola musí plnit jednotlivé indikátory pro zisk titulu. Naše škola nejen že titul získala, ale dokonce ho již dvakrát obhájila.

Naše zkušenosti a nápady se začaly postupně stávat zajímavými pro ostatní školy v regionu, a tak jsme se začali stávat inspirativní školou v kraji. Vloni u nás byla návštěva německých učitelů vyslaných organizací Člověk v tísni nebo také proběhlo setkání ředitelů mikroregionu Beskydy.

Co konkrétně to obnáší pro vaši školu?

Pro naši školu toto zaměření obnáší velkou šíři příležitostí, námětů, inspirace a poznání. Kromě zmíněného ekotýmu je pro nás důležité se nejen scházet, ale i pracovat na plánu činností, který si stanovíme vždy na rok dopředu. V loňském roce jsme se například zaměřili na bublinkovou kampaň – výměnu neekologických čisticích prostředků za ty přijatelné pro životní prostředí. Dále jsme vloni už po páté měli setkání s partnerskou školou v Lískovci, se kterou si na úrovni ekotýmů vyměňujeme zkušenosti. Jako podstatnou část vidím, že v páté a v deváté třídě máme samostatný předmět environmentální výchova, ve kterém můžeme dělat mnoho zajímavých projektů. V letošním roce jsme získali prostředky pro dvě třetiny žáků školy na ozdravné pobyty s ekologickou tematikou. Daří se nám také v grantových výzvách. Za poslední rok jsme v pěti výzvách získali téměř půl milionu korun.

Co byste doporučila školám, které ještě váhají, zdali vstoupit do tohoto projektu?

Doporučila bych jim ujasnit si vizi, jak tento program uskutečnit. Mít k sobě lidi, kteří podobně hoří pro stejné téma. Nejhorší je být na všechno sám. Srdce tohoto organizmu jsou žáci, kteří mohou druhé vtáhnout do tématu. Je nutné, aby podobně zapálené bylo i vedení, protože deleguje jednotlivé zájemce do různých programů a vytváří podmínky pro další podporu. Mnoho práce stojí i leží na koordinátorovi. A ten by měl věřit tomu, co dělá, a dělat svoji práci smysluplně.

Jaký je váš sen, co se týče vztahu lidí k přírodě?

Můj sen je žít v souladu s přírodou. Jsme pouze návštěvníky této planety, kteří tu jsou jen na chvíli. Příroda tu je miliardy let. Přála bych si, abychom žili v rovnováze a v souhře. Považuji za důležité sdělovat, že příroda není nevyčerpatelná a má své hranice, jako každý z nás. A právě proto se můj sen vztahuje i k něčemu dalšímu, a to vytváření a pochopení smyslu hodnot společnosti, které předáváme těm nejdůležitějším – našim dětem.

 

Proč podle vás zrovna vaše škola vyhrála?

Je poznat, že si nehrajeme na ekologii, ale že ji děláme a šíříme mezi ostatní. Výměna čističů jak ve škole, ve školce, na obecním úřadu, tak i v některých janovických domácnostech mluví sama za sebe. Pokud bych měla zmínit i některá ocenění, kromě nejlepší ekologické školy MS kraje jsme vyhráli krajskou badatelskou konferenci. Podařilo se nám také získat první místo v přehlídce environmentálních filmů ENVOfilm 2018 s naším snímkem Spotřební kocovina. Podařilo se nám získat z krajských peněz významnou částku na vznik přírodní zahrady, která vznikla z louky. Dále se nám podařilo vymyslet a realizovat s žáky a učiteli Badatelskou ekostezku v obci Janovice.

Kdy nastal ten den uvědomění si, že by vaše škola měla být zapojena do ekologického projektu?

Neumím stanovit ten okamžik. Okamžik je pro mě čas, který spíš prožívám, než uvědoměle zaznamenávám. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Spěla k tomu naše práce, umístění školy v podhůří malebných Beskyd s výhledem na Lysou horu, vztah k přírodě, který převládal nad jinými tématy. Bylo to kolektivní rozhodnutí více lidí na základě směřování naší školy.

Co dalšího kromě ekologie byste chtěla vnést do školy formou projektu?

Další témata vidím například v projektu Férová škola, která si klade za cíl podporovat úspěšné vzdělávání všech žáků, nebo program Rodiče vítáni. Samozřejmě existuje mnoho dalších podnětů například na poli čtenářské gramotnosti nebo v historických oblastech.

Co nejdůležitějšího byste vzkázala ostatním kolegům, kdybyste na to měla jen pár slov?

Žijte svůj sen a naučte snít i své žáky.

Kdybyste mohla na planetě změnit jednu věc v oblasti ekologie, co by to bylo?

Trápí mě hodně věcí, ale nevím, kterou bych vyzdvihla. Je to od úbytku živočišných druhů až po bezohledné chování ke krajině. Mám pocit, že všechny tyto aspekty mají společného jmenovatele. Změnila bych vzdělávání v této oblasti. Myslím si, že poučený člověk se chová více uvědoměle. Vidím to na klíčových lidech, se kterými se každý den setkávám, a to jsou děti. Ony jsou naše společná budoucnost.

Jakub ŠTVRTŇA